PHỎNG VẤN G2 CAPS. G2 VS GENG TỨ KẾT CKTG. CAPS TỰ TIN ĐỐI ĐẦU DWG ĐỂ VÀO CHUNG KẾT

phỏng vấn g2 caps

Cùng xem Caps nói gì sau khi chiến thắng hủy diệt đại diện GENG đến từ LCK.

Họ đã có mặt trong vòng Bán kết để đối mwajt với Damwon Gaming