PHỎNG VẤN G2 SAU TRẬN THUA DWG

PHỎNG VẤN TEAM G2 SAU TRẬN THUA DWG BÁN KẾT CKTG 2020. KHÔNG KHÍ BUỒN BÃ BAO TRÙM.

Cùng xem các chàng trai G2 suy nghĩ gì sau trận thua trước DWG và họ có mục tiêu gì sắp tới nhé.