PHỎNG VẤN NUGURI: DWG MUỐN PHỤC THÙ G2

Phỏng vấn Nuguri

Phỏng vấn Nuguri – người chơi đường trên Damwon sau chiến thắng DRX. Nuguri chia sẻ về tình hình sức khỏe và đối thủ muốn đồi đầu trong vòng Bán kết.

Cùng xem anh chàng này muốn gặp GENG hay G2 nhé.