Bình luận viên nước ngoài nghĩ Karsa hay Sofm chơi Leesin hay hơn

sofm và karsa

Cùng xem các BLV nước ngoài nhận định thế nào về trình độ của Karsa và Sofm khi cầm con bài Leesin, xem ai đang là người chơi tốt hơn nhé.