PROVIEW SOFM LEESIN. XEM CÁCH SOFM THỂ HIỆN CON BÀI TỦ THẾ NÀO NHÉ

PROVIEW SOFM LEESIN. TES VS SN TRẬN 1. LEESIN ĐÁ VĂNG CẢ TRẬN ĐẤU

Suning có trận thắng đầu tiên trước TES. Hãy cùng xem Sofm đã đánh như nào nhé.

Dưới đây là màn hình máy của Sofm